Articole GeneraleComunicate de presaSocialStiri Nationale

Modificări la Legea 248/ 2005: minorii în vârstă de peste 16 ani pot călători neînsoțiți în străinătate, doar în trei situații

Începând cu data de 20 august 2023, a intrat în vigoare Legea 247/2023, care completează Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

Astfel, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate, poate să se deplaseze în străinătate neînsoțit, în una dintre următoarele trei situații:

  • pentru a merge în vizită la rude
  • pentru studii sau pentru a participa la concursuri oficiale
  • pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol

În funcție de scopul declarat la ieșirea din țară, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și următoarele înscrisuri:

Pentru deplasarea în vizită la rude:

  • o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească definitivă sau acord notarial, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, în statul sau statele de destinație, perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și scopul călătoriei (să rezulte în mod expres că deplasarea se realizează la rude).

„Precizăm că declarația părinților trebuie prezentată în original la ieșirea din țară și nu în format electronic, întrucât nu poate fi verificată de către polițiștii de frontieră prin accesarea unei baze de date legal constituită în acest sens”, transmit reprezentanții Poliției de Frontieră.

Pentru deplasarea la studii sau pentru a participa la concursuri oficiale:

  • o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a unui părinte sau reprezentant legal, conform condițiilor prezentate anterior, care să cuprindă acordul cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, în statul sau statele de destinație, în perioada în care urmează să se desfățoare călătoria, precum și scopul călătoriei (să rezulte în mod expres că deplasarea se realizează în scopul participării la studii sau la concursuri oficiale);
  • documente doveditoare privind participarea minorului la studii sau concursuri oficiale în străinătate, emise de instituția organizatoare, din care să rezulte perioada și statul sau statele în care se vor desfășura studiile sau concursurile.

Pentru a urma un tratament medical fără de care sănătatea ori viața îi este pusă în pericol:

  • o declarație autentificată a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui sau reprezentantului legal, care să cuprindă acordul cu privire la efectuarea călătoriei de către minor, la statul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și la scopul călătoriei (să rezulte în mod expres că deplasarea se realizează în scopul urmării unui tratament medical);
  • documentele doveditoare ale situației medicale a minorului, emise sau avizate de autoritățile medicale române, din care să rezulte perioada și statul ori statele în care urmează să se acorde tratament medical.

Articole Similare

Back to top button