Articole GeneraleComunicate de presaSanatateSocialStiri Locale

Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, prezentată în cadrul Consiliul Tripartit Consultativ al Casei Județene de Pensii Suceava

Casa Județeană de Pensii Suceava anunță că, la data de 26 iulie 2023, la nivelul instituției, s-a întrunit Consiliul Tripartit Consultativ. Ședința a fost convocată de Constantin Boliacu, directorul executiv al CJP Suceava, în calitate de Președinte al Consiliului Tripartit Consultativ.

Ordinea de zi a întrunirii a cuprins următoarele puncte:

 1. Prezentarea desfășurării activității de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale la nivelul județului Suceava, în semestrul I al anului 2023;
 2. Informații cu privire la execuția bugetului asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru semestrul I 2023, la nivelul județului Suceava;
 3. Diverse.

La  ședință au participat Luiza ROBCIUC, reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală Suceava, Traian-Corneliu PĂDUREȚ, reprezentant al Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa”, Dumitru IRIMIA, reprezentant al Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Liliana AGHEORGHICESEI, reprezentant al Consiliului Național al IMM-urilor din România, Alina HURZUI, reprezentant al Confederației Patronale din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România, Gabriel BULIGA, reprezentant al Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România, Luminița GURĂU, inspector superior în cadrul Compartimentului Accidente de Muncă și Boli Profesionale al CJP Suceava.

Președintele Consiliului Tripartit Consultativ al Casei Județene de Pensii a deschis ședința cu prezentarea tuturor membrilor participanți, după care a supus la vot proiectul ordinii de zi. Acesta a fost  aprobat în unanimitate de către membrii prezenți.

Analizând activitatea de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale aferente perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2023, s-au evidențiat următoarele date:

 • s-au înregistrat 51 de accidente de muncă și 12 cazuri de boli profesionale;
 • s-a decontat către Casa de Asigurări de Sănătate Suceava suma de 103.592 lei pentru reabilitare medicală și recuperare a capacității de muncă;
 • s-a decontat angajatorilor pentru concediile medicale plătite suma de 270.431 lei, reprezentând îndemnizații pentru incapacitate temporară de muncă;
 • s-au acordat compensații pentru atingerea integrității în valoare de 60.600 lei;
 • s-au acordat despăgubiri în caz de deces, urmașilor victimelor, în sumă de 169.692 lei (cuantumul despăgubirilor în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie – 6789 lei);
 • în evidența Casei Județene de Pensii Suceava figurează în plată 90 de pensionari de invaliditate ca urmare a unor accidente de muncă și 27 pensionari de invaliditate ca urmare a bolilor profesionale;
 • suma totală plătită pentru pensiile de invaliditate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale este de 841.618 lei;
 • în evidența Casei Județene de Pensii Suceava figurează în plată 160 persoane care au beneficiat de pensie de urmaș în cazul decesului cauzat de un accident de muncă ori de o boală profesională, suma plătită fiind de 815.753 lei;
 • au fost consiliați 5 angajatori din județul Suceava;
 • s-au elaborat 38 de tablouri de prevenire.

Cheltuielile pentru sistemul de accidente de muncă și boli profesionale, sunt în cuantum total de 2.313.559 lei, fiind defalcate astfel: 2.222.665 lei – cheltuieli cu asistența socială, 19.378 lei – cheltuieli cu bunuri și servicii, 71.516 lei – cheltuieli de personal. Cheltuielile cu asistența socială reprezintă 1.765.223 lei pentru pensii, 228.532 lei pentru indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, 143.920 lei – cheltuieli pentru ajutoare urmași și 84.990 lei – prestații și servicii pentru reabilitare medicală.

Spre finalul ședinței, fiecare membru paricipant a formulat câte un punct de vedere din partea organizațiilor pe care le reprezintă, apoi au avut loc discuții libere pe marginea subiectelor prezentate.

Articole Similare

Back to top button