Articole GeneraleComunicate de presaEducatieStiri Locale

Conferința finală a proiectului transfrontalier New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, la USV

Marți, 28 martie 2023, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit conferința finală în cadrul proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA, inclus în programul ENI Cross-border Cooperation Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020, axa OT6 – „Protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea”.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni (01.05.2020 – 30.04.2023), iar prin obiectivul general s-a asigurat promovarea eficienței energetice și a surselor regenerabile de energie prin educație și activități practice.

La conferința finală au participat cadre didactice, studenți de la programele de studiu Managementul energiei și Sisteme electrice, precum și reprezentanții comunităților locale implicate în NESiCA: Nicolai BALTAG -primarul Comunei Vama, Vasile ANDRICIUC – primarul Comunei Șcheia și Marius IACOB – viceprimarul orașului Liteni. Au fost prezenți și reprezentanți ai echipei de implementare de la Universitatea din Nyiregyhaza, Ungaria: directorul de proiect – dr. Judit Csabai, profesorul Zoltán Kovács și dr. fiz. Péter Tarján.

În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente de ultimă generație, în valoare de peste 50.000 Euro, din domeniul eficienței energetice și surselor regenerabile de energie, la care vor avea acces studenții, masteranzii și doctoranzii programelor de studiu cu profil electric și energetic. De asemenea, au fost organizate peste 30 de workshop-uri, sesiuni de instruire pentru studenți și sesiuni de lucru la care au participat experții energetici ai celor șase parteneri.

Astfel, ca urmare a derulării proiectului, s-au pus bazele Laboratorului de Energie care va furniza, prin echipamentele achiziționate și competențele echipei de implementare din cadrul USV, soluții de reabilitare termică a clădirilor din județul Suceava, pe baza datelor obținute prin monitorizarea energetică a acestora și a utilizării tehnologiilor energetice inteligente.

În plus, s-a semnat un memorandum de colaborare între comunitățile din Ucraina și România, care reprezintă fundamentul viitoarelor cooperări transfrontaliere în domeniile de eficiență energetică și producerea de energiei electrică din surse regenerabile.

În partea a doua a conferinței, profesorul universitar Radu Dumitru PENTIUC a avut o intervenție pe tema Eficienței energetice în contextul actual al crizei energetice, prezentare care a readus în actualitate importanța implementării măsurilor de eficiență energetică la clădirile publice, precum și necesitatea introducerii tehnologiilor curate la nivelul întregii regiuni.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la acest proiect în calitate de partener, alături de regiunea Sabolcs-Satmar Bereg din Ungaria, ONG-ul Centrul de Inițiative European din Ucraina, Universitatea Tehnică din Kosice – Slovacia, Universitatea din Nyíregyháza – Ungaria și Universitatea Națională Uzhgorod – Ucraina. Bugetul total al proiectului a fost de 1.104.707,30 Euro (5.335.736,25 Lei) din care bugetul alocat de Uniunea Europeană este de 994,236.56 Euro (4.802.162,58 Lei), bugetul USV fiind de 124,313.72 Euro (600,435.26 Lei).

Informații suplimentare privind derularea proiectului New Energy Solutions in Carpathian Area – NESiCA pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, șef lucrări dr. ing. Constantin Ungureanu, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Articole Similare

Back to top button