AdministratieComunicate de presaStiriStiri Locale

Peste 100 de obiective din județul Suceava au fost verificate de comisiile de control constituite prin ordin al prefectului

Instituția Prefectului Județului Suceava informează, printr-un comunicat de presă, că în marți, 14 iunie 2022, în cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, au fost prezentate concluziile verificărilor efectuate de comisiile de control constituite prin ordin al prefectului.

Au fost realizate controale la spațiile de arhivare din cadrul primăriilor din județul Suceava, la spațiile de garare ale autoturismelor aflate în imobilele de locuit colective, la iazurile de decantare și haldele de steril de pe teritoriul județului. De asemenea, au fost efectuate verificări ale nivelului de salubrizare a cursurilor de apă.

„Verificările pe care le-am dispus la o serie de obiective trebuie privite prin prisma laturii preventive a oricărei activități de control. Mediul de afaceri, dezvoltatorii imobiliari, proiectanții și constructorii trebuie să conștientizeze că dezvoltarea urbanistică, firească și dorită de întreaga comunitate, trebuie să se realizeze fără a aduce atingere legislației în vigoare și fără a pune în pericol utilizatorii și beneficiarii construcțiilor”, a transmis Alexandru Moldovan, Prefectul Județului Suceava.

În urma controalelor, au fost descoperite nereguli în ceea ce privește spațiile de arhivă gestionate de către administrațiile locale din toate cele 83 unități administrativ teritoriale din județ care au făcut obiectul controlului. Cele mai multe dintre acestea se referă la faptul că nu este asigurată rezistența la foc a pereților și planșeului din cadrul spațiului de arhivare, o parte din instalațiile electrice se exploatează cu defecțiuni și improvizații, rafturile sunt confecționate din materiale combustibile și neignifugate, nu există instalații de detecție incendiu și nici mijloace de măsură și control ale microclimatului, spațiul de depozitare nu întrunește parametrii necesari pentru depozitare arhivă conform Normativului spațiilor de depozitare arhivă.

Din cele 45 de spații de garare verificate, 35 prezintă deficiențe, după cum urmează:

  • Asociația de proprietari nu are organizată urmărirea curentă a comportării în timp a construcției;
  • Investitorul nu a predat asociației de proprietari cartea tehnică după încheierea recepției la terminarea lucrărilor;
  • Față de planșele aflate în cartea tehnică, s-au constatat modificări de compartimentare. S-au constatat neconcordanțe între situația autorizată și cea din teren;
  • La momentul controlului nu au fost realizate încăperile tampon aferente golurilor de comunicare funcțională între parcaj și casa scării interioare;
  • Mijloacele de primă intervenție (stingătoarele tip P6) nu sunt verificate periodic de către persoane fizice/juridice autorizate;
  • Nu au fost montate (parțial) corpuri de iluminat de siguranță pentru evacuare sau împotriva panicii;
  • După finalizarea lucrărilor nu s-a solicitat și obținut autorizația de securitate la incendiu;
  • La momentul efectuării controlului nu era asigurată dotarea cu mijloace tehnice de intervenție (stingătoare);
  • Instalația de stingere cu hidranți interiori nu a fost verificată periodic de către persoane fizice/juridice autorizate.

Ca urmare a verificărilor efectuate la cele șase iazuri de decantare de pe raza județului, s-a decis inițierea unor demersuri în vederea identificării resurselor financiare suplimentare pentru îmbunătățirea condițiilor de monitorizare a siguranței obiectivelor în cauză.

„În perioada următoare, vom aduce la aceeași masă reprezentanții constructorilor, Uniunii Arhitecților, ai dezvoltatorilor imobiliari și ai instituțiilor de control cu atribuții în domeniu, astfel încât fiecare dintre părți să poată aduce la cunoștință problemele, dificultățile cu care se confruntă. Numai prin dialog, sincer și corect instituțional, toți factorii implicați vor identifica cele mai bune modalități pentru realizarea unor construcții sigure, care să respecte toate cerințele impuse de reglementările în vigoare”, a adăugat prefectul Alexandru Moldovan.

Articole Similare

Back to top button