Articole GeneraleComunicate de presaStiriStiri Locale

Autorizațiile de mediu care și-au încheiat valabilitatea pe parcursul stării de alertă vor fi revizute până pe 6 iunie 2022

Valabilitatea autorizațiilor de mediu după încetarea stării de alertă

Agenția pentru Protecția Mediului Suceava informează că de la data încetării stării de alertă se vor aplica prevederile art. 4, alin. 5, din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia valabilitatea documentelor (autorizațiilor de mediu) se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Perioada celor 90 de zile de la încetarea acestei stări se va încheia la data de 06.06.2022.

Atenționăm titularii autorizațiilor/autorizațiilor integrate de mediu că, de la data de 07.06.2022, au obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Suceava viza anuală în termenul prevăzut de Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Conform acestui Ordin, termenul în care titularul activităţii solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile şi de minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine. În cazul în care autorizaţia pe care acesta o deţine a fost revizuită, termenul se va calcula în funcţie de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia iniţială.

Pentru obţinerea vizei anuale, titularul activităţii este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă a autorizaţiei integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:

    a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

    b) raportul anual de mediu şi/sau raportările menţionate în actele de reglementare, după caz;

    c) declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei  de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;

    d) dovada achitării tarifului: 100 lei pentru autorizația de mediu/300 lei pentru autorizația integrată de mediu

Modelele de cerere și declarație sunt conform Ordinului nr. 1150/2020 și pot fi descărcate de pe site-ul instituției noastre http://apmsv.anpm.ro, domeniu Reglementari/Autorizația de mediu/viza anuală.

Nerespectarea termenului de depunere a documentației conduce la suspendarea autorizaţiei integrate de mediu pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere față de termenul legal impus.

Articole Similare

Back to top button