EducatieStiriStiri Locale

USV își menține acreditarea ca Instituție Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat

În septembrie 2021, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a parcurs un proces de evaluare, pentru confirmarea ca Instituție Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat și pentru acreditarea domeniilor de doctorat. Prin parcurgerea acestui proces de evaluare externă, s-a urmărit susținerea dinamicii ascendente înregistrate de USV în ultimii ani și, totodată, impulsionarea efortului de dezvoltare a resursei umane înalt calificate și a infrastructurii de cercetare aferente.

În cadrul vizitei de evaluare s-au desfășurat aproximativ 100 de întâlniri, atât on-site, cât și on-line, cu studenți, cadre didactice, conducători de doctorat, directori de laboratoare de cercetare, angajatori, foști doctoranzi ai USV, reprezentanți ai conducerii Universității, membri ai Comisiei de etică și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul USV. Procesul a presupus și vizitarea laboratoarelor și centrelor de cercetare, și a spațiilor didactice și de cercetare aferente activității doctorale. În urma evaluării, Consiliul ARACIS a decis menținerea acreditării pentru IOSUD-USV, pentru toate cele 14 domenii de doctorat.

Astfel, au fost acreditate domeniile Calculatoare și tehnologia informației, Geografie, Ingineria produselor alimentare, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie industrială, Inginerie mecanică și Silvicultură, din cadrul Școlii Doctorale de Științe Aplicate și Inginerești, dar și alte 6 domenii din cadrul Școlii Doctorale de Științe Socio-Umane – Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filosofie și Istorie.

„Remarcăm faptul că aceste domenii acoperă marea majoritate a programelor de studiu din cadrul USV, la nivel de licență și masterat, aspect care oferă fiecărui student, actual sau potențial, șansa de a parcurge un program de studii superioare complet, care să reprezinte garanția accesului către locuri de muncă sau funcții specifice oricăruia dintre domeniile enumerate.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava apreciază că acreditarea IOSUD și a celor 14 domenii de doctorat vine să confirme calitatea programului de studii doctorale al universității sucevene și să ofere oportunități celor care visează la o carieră în domeniul cercetării sau în cel al învățământului superior”, se arată într-un comunicat al Universității.

Articole Similare

Back to top button