EducatieInterneStiriStiri Locale

Locul I pentru USV în cadrul Competiției Naționale „Proiecte de finanțare a excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a făcut publice marți, 16 noiembrie 2021, rezultatele preliminare ale competiției naționale de Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în cercetare, dezvoltare și inovare (CDI). Competiția se adresează universităților și institutelor naționale de cercetare și dezvoltare din țară.

Titlul proiectului cu care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a înscris în concurs este „Proiect de dezvoltare instituțională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru creșterea performanțelor și a capacității de cercetare, dezvoltare și inovare interdisciplinară  în domeniul Bioeconomie”. Acesta a obținut 92,84 de puncte, situându-se pe prima poziție în clasamentul domeniului Bioeconomie. Astfel, USV a câștigat o finanțare în valoare de 6,4 milioane de lei pentru implementarea proiectului.

Obiectivele specifice propuse sunt:

  1. Dezvoltarea bazei materiale din cadrul USV pentru cercetare în domeniul bioeconomiei, pentru achiziția de echipamente de cercetare și consumabile fiind alocate 2,5 milioane lei;
  2. Dezvoltarea resursei umane CDI din regiune în domeniul bioeconomiei, prin formarea și susținerea financiară a 12 tineri doctoranzi și post-doctoranzi, cu o valoare totală de 1 milion de lei;
  3. Inițierea și dezvoltarea de colaborări cu parteneri publici și privați având activități în domeniul bioeconomiei și creșterea gradului de mobilitate a cercetătorilor USV în cadrul entitățile partenere, prin intermediul stagiilor de practică și de cercetare, al atelierelor de lucru și al manifestărilor științifice;
  4. Creșterea vizibilității și impactului rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava prin publicarea de articole științifice în reviste ierarhizate în prima jumătate a clasamentelor internaționale ISI, în regim open-acces;
  5. Consolidarea activității de inventică în domeniul bioeconomiei și domeniile conexe, prin susținerea brevetării la nivel național și european a invențiilor marca USV;
  6. Creșterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării USV din domeniul bioeconomiei, prin susținerea proceselor de transfer de cunoștințe și tehnologice, realizarea unei platforme digitale de prezentare a rezultatelor, serviciilor și ofertelor tehnologice ale USV, precum și prin realizarea documentației tehnice pentru dezvoltarea noului Centru dedicat cercetării microbiomului cu  aplicații în sănătate, alimentație și mediu.

În realizarea obiectivelor propuse sunt implicate 50 de cadre didactice și cercetători științifici din cadrul a patru facultăți. Proiectul este coordonat de prof. univ. dr. Mihai DIMIAN, Prorector cu activitatea științifică. Din echipă mai fac parte prof. univ. dr. Mihai COVAŞĂ, Decan interimar al Facultății de Medicină și Științe Biologice, responsabil pentru coordonarea activităților suport de cercetare și diseminare, prof. univ. dr. Laura BOURIAUD, Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, responsabilă cu atragerea și dezvoltarea resursei umane tinere pentru cercetare, prof. univ. dr. Mircea OROIAN, Decan al Facultății de Inginerie Alimentară, responsabil cu dezvoltarea bazei materiale, prof. univ. dr. Gheorghe GUTT, Director al Parcului Industrial Bucovina, responsabil de coordonarea activităților suport de brevetare și de inventică și inovare și prof. univ. dr. ing. Valentin POPA, Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, responsabil cu dezvoltarea parteneriatelor și coordonarea programului de mobilități.

Articole Similare

Back to top button