Comunicate de presaStiriStiri Locale

GUVERNUL ROMANIEI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUTIA PREECTULUI -JUDETUL SUCEAVA

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SUCEAVA  

31.08.2021

COMUNICAT DE PRESĂ

Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu a prezidat astăzi, 31 august, şedinţa Colegiului Prefectural, convocată prin Ordinul Prefectului nr 335 din 09.08.2021 și desfășurată în sistem online, la care au participat conducătorii instituțiilor publice membre ale Colegiului Prefectural Suceava.

Pe ordinea de zi au fost următoarele:

·         Raport privind modul de efectuare a Recensământului General Agricol 2020 și acțiuni premergătoare Recensământului Populației și Locuințelor 2021 în județul Suceava, prezentat de Valeriu Dima, director executiv adjunct al Direcției Județene de Statistică Suceava

·         Stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar 2021 – 2022, punct prezentat de Grigore Bocanci, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Suceava;

·         Ordinea publică în zona unităților de învățământ în vederea începerii noului an școlar 2021 – 2022, prezentat de comisarul șef Florin Poenari, inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava;

·         Situația unităților de învățământ din punct de vedere al securității la incendiu în vederea începerii noului an școlar, punct prezentat de maior Marian-Constantin Ruscan, prim adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava;

·         Situația unităților de învățământ din punct de vedere al condițiilor igienico – sanitare în vederea începerii noului an școlar, prezentat de ec. Firuța Bosancu, director economic al Direcției de Sănătate Publică Suceava.

Din partea Direcției Județene de Statistică Suceava, Valeriu Dima a prezentat un raport privind modul de efectuare a Recensământului General Agricol 2020 și acțiuni premergătoare Recensământului Populației și Locuințelor 2021 în județul Suceava.

Conform acțiunilor din calendarul de desfășurare a RGA 2020 aprobat de Comisia Centrală a RGA 2020, în acest moment suntem la sfârșitul acțiunii de colectare și începutul acțiunii de procesare a datelor.

În perioada 10 mai – 31 iulie 2021 s-a desfășurat acțiunea de colectare date din teren în cadrul exploatațiilor agricole eligibile conform normelor metodologice aprobate de Comisia Centrala a RGA 2020 prin interviuri fata in fata.

Aceasta actiune a antrenat 803 recenzori și 136 recenzori șefi ca și personal de recensamant în teren, pe teritoriul județului Suceava, pe langa personalul instituțiilor implicate în activitățile de coordonare organizatorică și metodologica (Instituția Prefectului Suceava, Direcția pentru Agricultura Judeteana și respectiv Direcția Judeteana de Statistica Suceava) dar și ca suport tehnic pentru terminalele informatice (Serviciul de Telecomunicații Speciale).

Județul Suceava a avut prin specificul sau ca regiune, 152344 exploatații de recenzat, al doilea județ în ce privește numărul de exploatații agricole eligibile. Acest lucru a necesitat un efort mult mai mare decat în alte județe în ce privește aspectele de coordonare și îndrumare în teren a personalului de recensământ dar și a comisiilor teritoriale pentru RGA 2020 din cadrul UAT-urilor componente ale județului.

Având în vedere faptul ca RGA 2020 precede o altă mare acțiune din primăvara anului viitor și anume RPL 2021, este important de menționat modul de desfășurare în teren, reactia populatiei la acest gen de acțiuni și gradul de informare a acesteia în ce privește importanța și relevanța rezultatelor recensamintelor. Astfel, procesul de recenzare a decurs în condiții normale, fără evenimente care sa pericliteze în mod iremediabil aceasta activitate. Ingrijoratoare a fost însă, reacția unei părți importante a populației din cadrul exploatațiilor agricole recenzate la aceasta actiune. Cel mai des intalnite reactii s-au referit la teama de a nu fi privați de proprietatea pe care o utilizează și de fiscalizarea veniturilor din activități agricole.

Aflat încă în faza de pregatire, Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 reprezinta o nouă provocare pentru administrația suceveana. RPL 2021 are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naționale și europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiții de calitate, privind numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, a structurii demografice și socio-economice, date referitoare la gospodăriile populației, precum și la fondul locativ, condițiile de locuit ale populatiei și clădirile în care se situează locuințele.

Având în vedere apropierea deschiderii anului școlar 2021 – 2022 a fost analizat stadiul pregătirii unităților de învățământ. 

Grigore Bocanci, Inspector școlar general al IȘJ Suceava a precizat că la nivelul județului Suceava toate unitățile de învățământ preuniversitar sunt pregătite pentru începerea anului școlar 2021 – 2022. 

În perioada 24.08 – 27.08.2021 Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat o inspecție tematică al cărei scop a fost Aprecierea stadiului de pregătire a unităților de învățământ pentru începerea noului an școlar 2021 – 2022.

Obiectivele inspecției tematice au fost: 

 • Verificarea tuturor spațiilor școlare privind modul de asigurare a condițiilor optime de începere a activității în noul an școlar 2021 – 2022;
 • Asigurarea accesului la educație de calitate și a egalității de șanse pentru toți elevii; 
 • Asigurarea condițiilor igienico-sanitare pentru prevenirea îmbolnăvirilor în contextul pandemiei SARS-Cov-2.

            Având în vedere faptul că Inspectoratul Școlar Județean a cerut Ministerului Învățământului încă 122 de microbuze școlare, pe lângă cele 143 aflate deja în dotare (126 funcționale), prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat analiza care fundamentează această cifră.  

Comisarul șef Florin Poenari de la Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a transmis că instituția pe care o conduce își îndreaptă atenția către asigurarea siguranței tinerilor și profesorilor, securitatea în spațiile școlare pentru a sprijini și a stimula activități ce vizează progresul școlar, pregătirea profesională, performanța și excelența.

Anul școlar precedent dar și cel care urmează a fost și va fi marcat de fenomenul pandemic Sars-Cov 2, context în care responsabilitatea respectării normelor de prevenire este o prioritate comună a tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniu.

O nouă și constantă provocare în ultima perioadă prin impactul la nivelul dezvoltării emoționale a copilului dar și prin impactul mediatic asociat o reprezintă fenomenul bullying, iar, din păcate, aceste forme de agresiune fizică, verbală, atitudinală sunt tot mai accentuate, efectele fiind vizibile în comportamentul și atitudinea celor agresați.

Tocmai pentru a aborda eficient aceste problematici vizând sănătatea și siguranța elevilor și cadrelor didactice, pe perioada acestei veri, la nivelul IPJ Suceava au fost inițiate mai multe proiecte preventive și acțiuni de amploare care să se constituie într-un liant cu activitățile specifice deschiderii noului an școlar. 

În perioada 01 – 13.09.2021 la nivelul tuturor subunităților polițiști desemnați vor verifica existența fizică a Registrului Siguranței Școlare instituit conform procedurii comune MAI – Ministerul Educației și vor fi dispuse măsuri astfel încât acest registru să existe și să fie funcțional la nivelul tuturor unităților de învățământ.

După începerea anului școlar vor fi demarate acțiuni punctuale de prevenire a abandonului și absenteismului școlar, în cadrul acestora urmând a fi abordați toți factorii de risc care generează delincvență juvenilă și violență școlară.

La acest punct al ordinii de zi, prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat situația examinării valabilității actelor pentru microbuzele școlare și pentru conducătorii auto ai acestora, dar și verificarea existenței trecerilor de pietoni din apropierea unităților de învățământ și a iluminării acestora pe timp de noapte, având în vedere și faptul că sunt școli unde se învață în două schimburi.

Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, Marian-Constantin Ruscan a făcut o informare privind situația unităților de învățământ pornind de la următoarea situație: 

Din totalul celor 836 clădiri cu destinația de învățământ:

 • Fac obiectul autorizării: 388
  • Autorizate: 154
  • Neautorizate: 234
 • Nu fac obiectul autorizării: 448

Ca urmare a numărului mare de unități de învățământ care nu dețin autorizație de securitate la incendiu, în anul 2021 inspecția de prevenire a executat activități în domeniu, activități care vor continua și pe parcursul anului școlar 2021 – 2022. 

Din partea Direcției de Sănătate Publică, Firuța Bosancu a precizat ca în județul Suceava din totalul celor 727 de unități de învățământ, sunt autorizate sanitar un număr de 303 unități de învățământ, din care 107 grădinițe, 143 școli, 37 licee, 6 unități speciale de învățământ, 1 școală postliceală și 9 cluburi ale copiilor.

În conformitate cu atribuțiile Ministerului Sănătății, pentru verificarea normelor de igienă din unitățile de învățământ preuniversitar și având în vedere contextul epidemiologic actual, reprezentanții Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava au efectuat pe parcursul anului 2021, acțiuni de control în 54 de unități de învățământ preuniversitar.

Cu ocazia controalelor efectuate, au fost constatate o serie de neconformități în ceea ce privește condițiile de funcționare asigurate la nivelul unităților controlate cum ar fi: 

 • lipsa autorizației sanitare de funcționare 
 • neasigurarea de grilaje de protecție a corpurilor de încălzire centrală 
 • neasigurarea împrejmuirii spațiului de joacă destinat preșcolarilor față de curtea destinată elevilor;
 • lipsa cabinetului medical autorizat și organizat pentru asigurarea medicală preventivă, curativă și de urgență;
 • neasigurarea de obiecte sanitare dimensionate potrivit vârstei la grupurile sanitare ale preșcolarilor; 
 • neasigurarea măsurilor de protecție de accidente la ferestre; 
 • sală de sport improvizată 
 • mobilier școlar cu grad avansat de uzură;
 • probe de apă neconforme 
 • spațiu destinat depozitării materialelor și ustensilelor pentru efectuarea curățeniei este necorespunzător dotat și întreținut.

Pentru că statisticile prezentate sunt pe unități de învățământ, nu pe numărul de elevi angrenați în procesul de învățământ, prefectul Iulian Cimpoeșu a solicitat și o situație a numărului efectiv de elevi care urmează cursuri în unități autorizate sanitar și numărul din cele neautorizate.

Materialele integrale prezentate în cadrul ședinței Colegiului Prefectural sunt disponibile la adresa:

https://drive.google.com/drive/folders/15uofBakkd0c_KWKG6t6vxQHUEDVomLwn?usp=sharing

Articole Similare

Back to top button