CulturaEvenimente

MUZEUL NAȚIONAL AL BUCOVINEI VĂ INVITĂ ÎN PERIOADA 7 MAI – 11 IULIE 2021, SĂ VIZITAȚI EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ILIE BOCA

        Muzeul Național al Bucovinei vă invită în perioada 7 mai – 11 iulie 2021, să vizitați expoziția de pictură ILIE BOCA.

  Vernisajul expoziției, deschisă în Sălile de expoziții temporare de la Muzeul de Istorie, va avea loc pe 7 mai 2021, ora 13.

  Curatorul expoziției, criticul de artă Oliv Mircea va susține cu această ocazie, conferința cu titlul „Caracterul simbolic și experiența estetică a lumii lui Ilie Boca”.

  Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Paștele în Bucovina”, inițiat de Consiliul Județean Suceava.

  În dialog cu scriitoarea Carmen Mihalache, Ilie Boca spune despre arta sa:

„Aventura facerii lucrărilor mele este lupta pentru găsirea expresivității, pentru organizarea stilistică a materiei colorate. Care trebuie să aibă trăire, o viață a ei. Cîntăresc cu mare atenție tot ce fac. Sunt într-o permanentă stare de veghe, niciodată mulțumit pe deplin. Vine ea și mulțumirea…. Meșteșugul, înțelegerea se cîștigă numai printr-un efort constant. Să fii mereu cu gîndul la perfecțiune, să aspiri la ea neîncetat, să te construiești treptat, răbdător. Să te duci înspre ceea ce poți să fii.”

Criticul de artă Oliv Mircea scria:

„În toată opera picturală a lui Ilie Boca, în buna descendență a lui Marc Chagall și a portretisticii lui Paul Klee și Henri Matisse prezentul este proteiform. El trebuie luat în limitele a ceea ce el este. Sunt amestecate, în icoanele în care pictorul face să se ivească „extazul și inerția”, o suspendare și o perplexă încetinire, care fac ca sensul tragicului să fie din ce în ce mai evident în lumea în care accelerarea dramatică și abruptă devine monedă curentă. Pictorul pare că leagă acest tragic de o adâncă predestinare. Oricum, ea e o căutare și o găsire, e un fel de lux. E ceva aristocratic, în măsura în care o asemenea încetinire contrastează cu activismul ambiant, cu agitația existențială și ideologică, ce devin obligatorii pentru orice existență.

….

În toată pictura lui Ilie Boca este o referință la tradiție, adică la ceea ce este dat odată pentru totdeauna și care nu poate fi decât repetat. Aici viața, vitalismul se exprimă cu forță. Repetițiile despre care vorbim au menirea de a suspenda timpul linear și, prin urmare, să marcheze întoarcerea

la mit și la tragic. Imaginarul pictorului Ilie Boca reia mereu și mereu tematici jungiene și suprarealiste, care trimit la ordinea sincronicității în care trecutul, prezentul și viitorul, au fost trăite întru-un fel de ciclicitate uroborică. O traiectorie care îmbrățișează lumina și întunericul, rațiunea

și iraționalul, arhaicul și cea mai avansată modernitate.”

Președintele Asociației Internaționale a criticilor de artă, ambasadorul Dan Hăulică remarcase valoarea pictorului Ilie Boca încă de la primele expoziții ale acestuia în București:

„Bogăție de imagini, dificultăți ale bogăției, – cu ele au avut a se confrunta organizatorii unei expoziții ca aceea a lui Ilie Boca…. : teancuri enorme de picturi pe carton, pe hârtie, – urcând vertical pentru a deveni o neîntreruptă friză, de-a lungul pereților, sau un dispozitiv suspendat, ca niște lungi pupitre avansând aeriene, învoalate de culoare și forme investind vectorial spațiul, volumetria sălii; sau coborând aproape de sol, la o înălțime lesne de citit, cataractă adusă blajin la îndemâna celui ce ar voi să și-o însușească fracționat și familiar, să apuce foiletând, inumerabilul.

Cu toată gratitudinea pe care o păstrează pentru această zestre de acuitate și de organizare compozițională, Boca se ferește a confunda lecția vie a meșterului și poncifele. O folosește pentru un drum al său, pentru un ideal căruia el îi spune „nedescoperitul”; în numele căruia merită să-ți ațintească o privire mereu curate asupra lucrurilor din preajmă, din satele Țării de Sus, de unde pornesc în copilărie întâile lui întrebări și unde i se întorc statornic visele, de pe dealurile și muncelele din jurul Tescanilor, străbătute de Ilie cu pași de o poștă, din Berzunții unde trudește să implanteze falanstere de picture ori din urbea lui Bacovia, gospodărește îndrăgită, viteaz și stenic. Un astfel de itinerar configurează o Moldovă care e dincolo de suspinul delicvescent, o provincie altcum decât inhibitorie. Artistul o resimte ca un teren de experiențe fără partipris, de o incoercibilă suplețe tehnică. Agită în creuzetul ei disparității care se dovedesc fertile, dă la iveală contradicții cu efect benefic, pentru anvergura creației.”

ILIE BOCA

S-a născut la 21 februarie 1937, în Comuna Botoșana, Jud. Suceava

Absolvent al Institutului de Arte Plastice și Decorative „Nicolae Grigorescu”, București, promoția 1967, clasa prof. Alexandru Ciucurencu

Expoziții personale în țară:

1970 Botoșani, Bacău;

1973,1975,1976,1980,1981,1984,1989 Bacău;

1972 Galeriile Apollo, București, Galeriile Tribuna, Cluj-Napoca;

1981 Galeriile Căminul Artei, București;

1987 Sala Dalles, București; Galeriile Ștefan Luchian, Botoșani; Galeriile de artă U.A.P.

Târgu Mureș;

1988 Galeriile de artă U.A.P. Suceava;

1989 Galeriile de artă U.A.P. , Galeriile Municipale, Muzeul de Artă Bistrița; Galeriile de artă U.A.P. Arad; Galeriile Hellios, Timișoara; Galeriile de artă U.A.P. Zalău; Muzeul de Artă Contemporană, Galați;

1990 Muzeul Brukenthal Sibiu; Muzeul de Etnografie, Gura Humorului;

1991 Galeriile Radio-Televiziunii din Iași; Muzeul de Artă, Fălticeni;

1992 Galeriile de artă U.A.P. Brăila; Galeriile de artă U.A.P. Lugoj;

1993 Galeriile M.A.I. București: „Însemnări italiene”, Piatra Neamț;

1994 Muzeul de Artă, Vaslui; Galeriile Calderon, București;

1995 Muzeul de Artă, Iași; Galeria de Artă, Cluj-Napoca;

1996 Galeria Alfa, Bacău;

1998 Galeria etaj 3/4, București; Muzeul de Artă, Oradea;

1999 Galeriile inspectoratului de Cultură, Bistrița-Năsăud; Galeria „Frezia”, Dej;

2000 Galeriile „Gheorghe Petrașcu, Tecuci;

2002 Galeriile de Artă U.A.P. Bacău; Galeria de Artă Sabina și Jean Negulescu, București; Muzeul Național Cotroceni;

2003 Muzeul de Istorie/Galeria Poarte/Galeria Direcției Județene pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național, Piatra Neamț;

2004 Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău; Galeriile Filaret, Bacău;

2005 Galeriile Filaret, Bacău;

2007 Galeriile de Artă U.A.P./Muzeul de Artă/Galeriile Alfa/Galeriile „Ion FRUNZETTI”, Bacău; Galeriile „Veroniki”, București; Galeriile „Calina”, Timișoara; Muzeul de Artă Contemporană, Galați; Galeria „Eleusis” , Iași;

2008 Galeria „Dana”, Iași;

2008 Complexul Muzeal Bucovina, Suceava;

2011 Academia de Studii Economice, București;

2011 Galeria „Ion Frunzetti”, Bacău;

2012 Galeria „Ștefan Luchian”, Botoșani; Academia de Studii Economice, București; Galeriile „Ion Frunzetti”, Bacău;

2014 Galeriile Karo, Bacău;

2015 Elite Art Gallery, București;

2016 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău;

2017 Galeriile Karo, Bacău;

2017 Muzeul de Artă, Bacău;

2017 Galeriile Centrului Cultural „George Apostu”, Bacău;

2017 Galeria Bibliotecii Județene, Bacău.

2019 Galeriile Roman Art, Roman;

2021 Muzeul Național al Bucovinei, Suceava.

Expoziții personale în străinătate:

1974 Accademia di Romania, Roma, Italia;

1978 Kiel, Germania;

1979 Vieller Conen Gallery, Dusseldorf, Germania;

1985 Oberhausen, Germania;

1991 Corint, Grecia; Galeria U.A.P. Chișinău, Republica Moldova;

1992 Galeriile Du Manoir, La Chau-De-Fonds/Basel, Elveția;

1993 Basel, Elveția;

1994 Celdrop, Olanda; Centrul Internațional de Artă, Cairo, Egipt;

1998 Centrul Cultural Român, New-York, USA; Galeria „Passadena”, Basel, Elveția;

2000 Cagliari, Italia;

2003 Bendorf, Germania; Essen, Germania;

2008 Budapesta-Barabas Villa (organizată de Institutul Cultural Român).

Expoziții colective în străinătate (selecție):

1972 „8 pictori români”, Haga, Danemarca;

1973 „Arta românească”, Varșovia, Polonia;

1977 „Arta românească”, Lisaboana, Portugalia; Expoziția Taberei de Creație

Strumica, Macedonia;

1981 Expoziția Taberei de Creație Kazanlic, Bulgaria;

1982 „9 pictori români”, Praga, Cehia; Bratislava, Slovacia; Berlin, Germania;

1986 „Arta românească”, Londra;

1987 Zsczecin, Polonia; „Artă românească”, Grecia;

1988 „Pictori români contemporani”, Berlin, Germania;

1990 A treia Bienală Euro-Asia, Ankara, Turcia;

1991 „Pictori băcăuani”, Lousanne, Elveția;

1992 „Artă românească”, Beijing, China; „Artă românească”, Atena, Grecia;

1993 „Artă românească”, Wiesbaden, Germania; „Bizanț după Bizanț”, Veneția, Galeria Institutului Roman;

1996 Muzeul Husit, Tabor; Ambasada României, Praga; Trienala de la Sofia; Centrul

Cultural Român, Paris;

1997 Art Gallery Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda; Galeria Filart, Bacău, România;

Expoziție de Grup Finlanda-România;

1999 A treia expoziție internațională de artă plastică contemporană, Ceske Budejovice,

Cehia;

2000 Galeria Baren Haggenschwill Switzz; „Finroart XXI 5 Years” Art Gallery, Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda; „22 de măști. Artiști din România”-Institutul Roman de Cultură, Artă Contemporană și Cercetare Umanistică, Veneția;

2001 City Art Museum, Heinola, Finlanda; Art Gallery Ripustus Hameeni, Linna, Finlanda;

2002 „Ilie Boca, Ion Sălișteanu, Angela Tomaselli”, Centrul Cultural Român, Paris;

„8 pictori”, Tours/Collioure; „L’union par la culture de l’Atlantique a l’Oural”, Festival

Monmartre;

2003 Galeria Maurice Ravel, Paris, Franța; Nokia Art Museum „Nokia House”, Nokia,

Finlanda;

2004 Bruxelles, Belgia;

2007 Israel, Petatigvua, expoziție de grup internațională;

2012 Paris, salonul de pictură românească contemporană Cite Internationale des

Arte.

Distincții, burse și premii:

1974 Bursă de studii Italia;

1984 Premiul Caravaggio-Roma;

1988 Premiul Revistei Flacăra;

1989 Premiul pentru pictură al U.A.P. România;

1990 Premiul II la Bienala Euro-Asia, Ankara;

1992 Marele premiu al Ministerului Culturii din România la Saloanele Moldovei,

Bacău-Chișinău;

1997 Marele premiu al bienalei „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, acordat de Ministerul

Culturii din România; Premiul special pentru un artist din România, acordat de Uniunea

Artiștilor Plastici din Republica Moldova; Cetățean de onoare al orașului Bacău, distincție

acordată de Primăria și Consiliul Municipal al orașului Bacău; Cetățean de onoare al

localității Botoșana, Județul Suceava, distincție acordată de Primăria și Consiliul Local

Botoșana;

1998 Premiul celei de-a 3-a ediții a expoziției internaționale de artă plastică

contemporană, Ceske Budejovice, Cehia; Marele premiu „George Apostu” acordat de

Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău;

2000 Steaua României în grad de ofițer;

2003 Marele premiu al U.A.P. România pe anul 2002;

2006 Premiul „Mihail Grecu” al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova la

Saloanele Moldovei, Bacău-Chișinău;

2007 Premiul „Constantin Brâncuși” al U.A.P. Chișinău;

2012 Cetățean de onoare al Județului Bacău;

2016 Premiul Muzeului de Artă din Republica Moldova la Saloanele Moldovei, Bacău-

Chișinău;

2021 Premiul Centrului Cultural „George Apostu” pentru întreaga activitate;

2021 Cetățean de onoare al Județului Suceava.

Articole Similare

Back to top button