Stiri Locale

Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou”, supusă mâine spre aprobare în ședința de îndată a CJ Suceava

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat dispoziția privind convocarea, de îndată, a Consiliului Județean Suceava, în ședință extraordinară, mâine, vineri, 5 martie, ora 11, format videoconferință, în care va fi supus aprobării Proiectul de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A.,  a amplasamentului situat în localitatea Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, Județul Suceava (Spitalul vechi) și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatricși de boli infecțioase.

Astfel, se propune predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului, teren în suprafață de 15.188 mp, din totalul de 34.597 mp, situat în localitatea Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, Județul Suceava (Spitalul vechi), proprietate publică a Județului Suceava și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, în vederea și pe perioada realizării obiectivului de investiții.

Consiliul Județean Suceava a înaintat către Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul “Unități sanitare” a obiectivului de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase.

Prin realizarea obiectivului de investiții propus, respectiv CM1 – Pediatrie, Obstetrică și Ginecologie și CM2 – Boli infecțioase vor fi eliminate disfuncționalitățile actuale și vor fi eficientizate serviciile medicale și hoteliere oferite pacienților pediatrici și pacienților cu patologie infecțioasă. În aceste noi condiții, respectarea normelor epidemiologice în vigoare va duce la asigurarea îngrijirii medicale atât în condiții de epidemie/pandemie cât și în condiții normale.

În conformitate cu prevederile art.4  alin.(1) din Anexa 3 Programul național de construcții de interes public sau social a Ordonanței Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” – S.A, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează în cadrul subprogramelor se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, care va realiza investiția  prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.

Pentru realizarea în bune condiții a investiției, Județul Suceava se obligă, în condițiile legii, să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.) și menținerea destinației obiectivului și întreținerea acestuia pe o perioadă de minim 15 ani.

Articole Similare

Back to top button