Evenimente

Asociația Institutul Bucovina și partenerii locali dezbat necesitatea schimbărilor în domeniul uceniciei

Asociația Institutul Bucovina a organizat ieri, 2 Martie, o întâlnire de lucru în cadrul Proiectului “SEPAL – Dezvoltarea unei platforme de angajare prin ucenicie” (2017 – 1 – 058), unde, alături de reprezentanți din partea AJOFM, ai Universității “Ștefan cel Mare” Suceava și ai antreprenorilor suceveni, a dezbătut dificultățile întâmpinate în ceea ce privește formarea la locul de muncă prin programe de ucenicie.

La eveniment au fost prezenți Gabriela Porochniuc – inspector superior la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, Cristina Viorica Cormoș – Lector univ. dr. la catedra de Sociologie a Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, Oana Ciobanu – administrator al atelierului Mobilier Meșteșugit, Florin Grădinariu – președintele Asociației Biosilva, iar din partea Asociației Institutul Bucovina, Vasile Gafiuc în calitate de președinte al organizației și coordonator al proiectului Sepal, Diana Clim – consilier vocațional Sepal, Raluca Iacob – asistent social și nu în ultimul rând, Vlad Adomnicăi și Daniel Lungu – voluntari în proiect.

Participanții au purtat discuții pe subiecte precum contractul de ucenicie și politici publice pentru ocupare a persoanelor NEETs, voluntariat și stagii de practică, rolul economiei sociale în ucenicie și rolul asistentului social în comunitate. Gabriela Porochniuc, din partea AJOFM Suceava, partener local în Proiectul Sepal, a ridicat problema contractului de ucenicie și a limitărilor acestor programe, arătând faptul că angajatorii accesează cu greu subvențiile alocate stagiilor de ucenicie, din cauza condițiilor prea rigide.  

Florin Grădinariu și Oana Ciobanu, angajatori, au subliniat la rândul lor problemele întâmpinate în derularea programelor de ucenicie. Multe dintre acestea vin din zona reglementărilor legislative care ridică bariere în ceea ce privește flexibilitatea formării profesionale la locul de muncă. Amintim și faptul că atelierul Mobilier Meșteșugit a oferit stagii de ucenicie pentru mai mulți tineri NEETs, facilitând integrarea lor pe piața muncii.

Un alt partener local Sepal important îl reprezintă Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. Asociația Institutul Bucovina susține formarea profesională a tinerilor, oferind studenților de la specializarea Asistență Socială, posibilitatea de a desfășura stagii de practică alături de specialiștii asociației. Problema lipsei de cooperare între instituțiile din domeniul educației care administrează baze de date cu situația NEETsilor și instituțiile din sistemul de ocupare profesională a fost adusă în discuție de către Lector univ. dr. Cristina Viorica Cormoș, care a menționat și faptul că ucenicia nu se rezumă doar la practică, ci la învățare și formare continuă.    

Analiza situației stagiilor de ucenicie s-a concluzionat cu o listă de soluții care se dorește a fi înaintată Comisiilor de Specialitate din Parlamentul României. Aceste sugestii cuprind: îmbunătățirea reglementărilor legislative privind cumulul de venituri pentru persoanele cu dizabilități, cooperarea instituțiilor din domeniul educației și cel al ocupării profesionale, o mai bună flexibilitate a programelor de formare profesională la locul de muncă, implementarea unor servicii suport pentru angajare de tip coaching (recrutare, integrare în colectiv, supervizare la locul de muncă), înființarea unor programe guvernamentale pentru subcontractarea serviciilor suport de angajare către furnizorii acreditați de servicii, îmbunătățirea comunicării cu tinerii NEETs prin mesaje atractive pe Social Media, implicarea mediului academic în programe de cercetare și validare a învățării la locul de muncă prin stagii de ucenicie, accesibilizarea sistemului de evaluare a competențelor având la bază testarea practică și experiența de lucru a persoanelor evaluate și promovarea înființării unui fond de formare profesională (conform modelului spaniol) unde angajatorii direcționează 2% din impozitul pe venit.

Proiectul Sepal, finanțat prin fonduri Norvegiene, se află în ultimul an de implementare și urmărește dezvoltarea și pilotarea unui program de angajare și formare la locul de muncă, utilizând un model de analizare a competențelor bazat pe abilitățile existente și instruire la locul de muncă pentru 300 de tineri NEETs, cu vârste între 24 și 29 de ani, tineri cu dizabilități, care au renunțat la școală, au competențe reduse, sunt de etnie rromă sau migranți.

Asociația Institutul Bucovina este o organizație non – guvernamentală din județul Suceava, furnizor licențiat de către Ministerul Muncii în 2011, în domeniul serviciilor suport pentru angajare.

Persoana de contact pentru mai multe informații legate de Proiectul Sepal este Diana Clim, consilier vocațional în cadrul Asociației Institutul Bucovina. Tel: 0230 524 128, email: office@bucovinainstitute.org.

Articole Similare

Back to top button